ma-vrij: 09:00 en 12:00

Hoofdkantoor: 020 331 80 67

Personeel

Ons team

Het team van De Kinderster bestaat uit jonge professionals met actuele kennis én medewerkers met jarenlange pedagogische ervaring. Ook werken wij met een vaste invalpoule. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde pedagogische medewerkers wordt opgevangen, dit is bevorderlijk voor het bouwen van een band waardoor het zich veilig en vertrouwd zal voelen. Dit geldt temeer voor jonge kinderen.

Bijscholing

Op alle locaties werken wij uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers conform de opleidingseisen zoals in de CAO kinderopvang opgenomen zijn. Zij hebben minimaal een kindgerichte opleiding (PW3 en/of PW4 Kinderopvang) of een pedagogische HBO (Pedagogiek) of WO achtergrond aangevuld met het EVC traject. Al onze medewerksters zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

Stagiaires

De Kinderster is een erkend leerbedrijf, dit houdt in dat wij aan de regels voldoen om stagiaires in de gelegenheid te stellen hun de beroepskwalificaties te ontwikkelen. Stagiaires leveren een positieve bijdrage aan het kinderdagverblijf, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij in hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. De stagiaires worden altijd volledig boventallig ingezet en begeleid door een vaste pedagogische medewerker. Regelmatig wordt er gekeken naar de achtergrond en de ontwikkeling van de stagiaire. Naarmate de stagiaire gevorderd is in haar opleiding, mag zij meer handelingen verrichten, te allen tijde onder toezicht van de vaste medewerkers op de groep.

Pedagogisch adviseur

Tevens kunnen de pedagogisch medewerkers de hulp van een interne pedagogisch adviseur inzetten. Zij adviseert het management en de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch adviseur is tevens op afspraak beschikbaar voor ouders. Zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers kunnen bij de pedagogisch adviseur terecht voor vragen omtrent opvoedingsproblematiek. 

Verder heeft de locatie een pedagogisch coach, een assistent-leidinggevende en een leidinggevende die het team van pedagogisch medewerkers aanstuurt en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. De leidinggevende onderhoudt contacten binnen en buiten de organisatie en is het aanspreekpunt voor ouders en externe organisaties.