Brengen en halen

Bij het brengen en halen wordt er tijd gemaakt voor een overdracht. Ouders kunnen tijdens het brengen, praktische informatie over het kind, aan de beroepskracht doorgeven. Bijvoorbeeld informatie over hoe een kind heeft geslapen, wanneer het heeft gedronken en gegeten en of het ziek is geweest. Leidsters noteren deze notitites in de Ipad bij de kindgegevens. Wanneer ouders het kind komen halen, geven de beroepskrachten een overdracht over het kind, zoals de activiteiten die het kind heeft ondernomen. Hiervoor wordt door de pedagogische medewerker altijd tijd gemaakt. Kinderen kunnen alleen door de ouders worden opgehaald. Indien kinderen door iemand anders dan ouders worden opgehaald, dienen zij dit van tevoren bij de beroepskrachten door te geven.

Dagschema

Op de groepen wordt gewerkt met een vast dagritme/schema, dat biedt structuur en regelmaat aan de kinderen. Bij baby’s/dreumesen wordt het eigen ritme gevolgd wat betreft voeding, slapen en spelen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Geleidelijk aan gaan de kinderen meer samen doen en richten zij zich meer op andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een groepsritme. Voor de Peutergroep is er een apart dagritme opgesteld. De activiteiten variëren per thema. Er kan door de leidsters gemotiveerd van het dagschema worden afgeweken. Meer over onze werkwijze en het dagschema staat hier omschreven.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  vrijblijvend rondleiding
  Beleef De Kinderster van dichtbij   InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

    Kind informatie


    Ouder informatie
    Partner informatie
    Gewenste locatie