Welkom bij kinderdagverblijf De Kinderster

Wij bieden kwalitatief verantwoorde opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. U vindt onze kinderdagverblijven op vier goed bereikbare plekken in Amsterdam: Oost (Java-eiland), IJburg, Zuid (RAI) en in West; onder de naam Bio Kidz.

Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Onze begeleiding zien wij dan ook als aanvulling op de opvoeding thuis.

Ons doel is het bieden van een veilige evenwichtige basis voor de verdere groei en ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, creatieve, weerbare en tolerante mensen. Daarbij gaan wij uit van de basisrechten van het kind: ieder kind is een uniek mens, gedrag is een wisselwerking tussen kind en omgeving, ieder kind heeft recht op onvoorwaardelijke zorg en acceptatie van kinderen is onvoorwaardelijk.

De Kinderster is een kleinschalige organisatie met een persoonlijk karakter.

Wij bieden:

 • Vaste pedagogisch medewerksters
 • Warme biologische maaltijden
 • Leeftijdsgenoten hebben een eigen groep
 • Thematisch programma (Uk & Puk)
 • Elke dag buiten spelen
 • Aandacht voor natuurbeleving
 • Aandacht voor ontwikkeling
 • Ontwikkelingsstimulering

Openingstijden

De vestigingen van De Kinderster zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. U kunt gebruik maken van onze hele dagopvang van 7.30 uur tot 18.30 uur of halve dagopvang. De tijden hiervan zijn voor de ochtendeel 7:30 tot 13:00 of de middagdeel van 13:00 tot 18:30. De kinderdagverblijven zijn het hele jaar geopend met uitzondering van de weekenden, feest- en twee jaarlijkse studiedagen.

Op feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstavond en Oudjaarsdag sluiten wij om 17.00 uur.

Personeel

Bij De Kinderster proberen wij zo min mogelijk af te wijken van de beroepskracht-kindratio (BKR) door de personeelsplanning af te stemmen op de kindaantallen. De pedagogisch medewerkers werken bij De Kinderster van 7:30 tot 17:00, van 08:30 tot 18:00, of van 09:00 tot 18:30. Op dit moment wordt er op de volgende momenten afgeweken van de kindaantallen:

 • Aan het begin van de dag tussen 8:00 en 9:00
 • Tijdens de middagpauzes van medewerkers tussen 13:00 en 14:00
 • Aan het eind van de dag tussen 17:00 en 18:00.

Schrijf uw kind vandaag nog in

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  vrijblijvend rondleiding
  Beleef De Kinderster van dichtbij   InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

    Kind informatie


    Ouder informatie
    Partner informatie
    Gewenste locatie