ma-vrij: 09:00 en 12:00

Hoofdkantoor: 020 331 80 67

Ouderbetrokkenheid & klachtenreglement

Ouderbetrokkenheid

De Kinderster streeft naar een hoge ouderbetrokkenheid bij activiteiten en opvoeding waardoor ouders inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind en zij thuis verder kunnen met dat waar de pedagogisch medewerkers mee begonnen zijn. Wij geloven erin dat het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van een kind een positieve relatie tussen ouders en professionals te wegen brengt en hierdoor een gezamenlijk doel ontstaat. Dit doen wij door open en duidelijke informatieoverdracht bij het intakegesprek, een goede en duidelijke overdracht middels oudergesprekken en het bieden van tips gerelateerd aan opvoedingsondersteuning en thuisstimulering.

Klachtenreglement

In iedere organisatie gaat wel eens iets mis. Indien ouder(s)/verzorger(s) klachten hebben, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich richten tot de klachtencoördinator van de locatie. De Kinderster is vanaf 1 januari aangesloten bij de Geschillencommissie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit is een onafhankelijke partij die klachten van ouders die niet met het management kunnen worden opgelost, te behandelen. Zie voor meer informatie de website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/ .

Daarnaast is er een interne klachtenregeling voor de oudercommissie en de ouders. Deze kun u opvragen bij de locatiemanager van de desbetreffende locatie.