Zorgcoach & pedagogisch adviseur

Binnen De Kinderster hebben wij meerdere pedagogisch coaches in dienst die de pedagogische  kwaliteit binnen de organisatie bewaken. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht om de kwaliteit van het pedagogisch handelen te vergroten. De wijze waarop de medewerkers worden gecoacht wordt vastgelegd in een coachingsplan.

Naast de pedagogisch medewerker wordt naar behoefte een coach ingezet om kinderen met een taalachterstand of risico te observeren, begeleiden en stimuleren. Daarnaast biedt de pedagogisch coach handvatten en adviseert zij het team over het toepassen van het Uk & Puk (VVE)programma in de praktijk. De pedagogisch coach is aanspreekpunt voor zowel ouders als medewerkers en zij kunnen bij haar terecht voor verschillende vraagstukken op het gebied van opvoeding en ontwikkeling en adviseert doorverwijzing indien nodig. Tevens onderhoudt zij contact met de verschillende instanties en begeleidt ouders in het proces van externe hulp organiseren.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie