Kwaliteitsmeting NCKO

Ieder jaar voert De Kinderster de NCKO monitor uit. De NCKO (het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) is een praktisch instrument om de pedagogische kwaliteit van de opvang in kinderverblijven te meten. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Aan de hand van een scoreformulier wordt de kwaliteit

van de groepen gemeten. Hierbij wordt onder andere gekeken of de pedagogisch medewerksters emotioneel- affectief op de kinderen reageren, hoe het dagschema op de groepen er uit ziet en of de ruimte en inrichting de ontwikkeling van de kinderen stimuleert. Naar aanleiding van het scoreformulier (wat ingedeeld is in verschillende onderwerpen) kunnen de kwaliteiten en punten van verbetering van de groepen worden gemeten. Jaarlijks wordt het onderzoek op alle groepen van De Kinderster uitgevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek wordt hier een verslag van geschreven. Naar aanleiding van het onderzoek wordt gekeken of er eventuele aanpassingen op de groepen moeten worden gedaan.

Ook volgen we de landelijke onderzoeken en aanbevelingen van bijvoorbeeld LKK (landelijk kwaliteitsmonitor Kinderopvang). Regelmatig wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit in de kinderopvang. Zo kwam uit een recent onderzoek kwaliteitsbeoordelingen naar boven dat we het in Nederland bovengemiddeld goed doen vergeleken met andere landen in de wereld wat betreft babyopgang. In het rapport wordt ook benoemd dat kinderen in deze leeftijd-en ontwikkelfase beter tot hun recht kunnen komen in specifieke leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld, baby-, dreumes- en peutergroep) waarin aandacht is voor de behoeften van het kind. Dit sluit ook erg aan bij onze visie en praktische uitvoering van onze horizontale baby, dreumes en peutergroep. Bij dit onderzoek is er ook gebruik gemaakt van de kwaliteitsmeting van NCKO waar wij ook mee werken.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie