Kindvolgsysteem Kijk! en CITO

De Kinderster maakt gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De kinderen worden dagelijks geobserveerd, met name tijdens speel-werkmomenten. Hiervan worden aantekeningen gemaakt in het dagboek van KIJK! Twee keer per jaar worden alle ontwikkelingsgebieden geregistreerd in KIJK! Vervolgens kan de pedagogisch medewerker in het individuele rapport de vooruitgang van het kind zien. Zowel ten opzichte van zichzelf als van wat er van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. Vervolgens wordt de kinderen een passend aanbod aangeboden. De analyse uit KIJK! wordt twee keer per jaar tijdens een oudergesprek met de ouders besproken. Ook analyseren wij het groepsrapport. Op basis daarvan brengen wij de ontwikkelingsbehoeften van de groep in beeld en stellen wij een groepsplan op met ontwikkelingsgerichte activiteiten. Er wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van het kind, namelijk: de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek.

Voor kinderen vanaf 3 jaar werken wij met het kindvolgsysteem van Cito. Met het Cito Volgsysteem jonge kind krijg je spelenderwijs inzicht in de groei van peuter, in de ontwikkeling van de groep en indien van toepassing ook op locatieniveau. Uit de resultaten komt telkens een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau.

Voor de BSO werken wij met het kindvolgsysteem Wis. aan de hand van het formulier kijken wij twee jaarlijks hoe het kind zich ontwikkeld en hoe het kind zich voelt op de BSO. Natuurlijk is het onze taak om dagelijks het welbevinden van het kind in de gaten te houden en dit tijdens de overdracht met ouders te bespreken.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie