Kindvolgsysteem Kijk! en CITO

De Kinderster maakt gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen worden dagelijks geobserveerd, met name tijdens speel-werkmomenten. Hiervan worden aantekeningen gemaakt in het dagboek van KIJK! welke ingevoerd worden in de webbased versie. Twee keer per jaar worden alle ontwikkelingsgebieden geregistreerd in KIJK! Vervolgens kan de pedagogisch medewerker in het individuele rapport de vooruitgang van het kind zien. Zowel ten opzichte van zichzelf als van wat er van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. Vervolgens wordt de kinderen een passend aanbod aangeboden. De analyse uit KIJK! wordt twee keer per jaar tijdens een oudergesprek met de ouders besproken. Ook analyseren wij het groepsrapport. Op basis daarvan brengen wij de ontwikkelingsbehoeften van de groep in beeld en stellen wij een groepsplan op met ontwikkelingsgerichte activiteiten. Er wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van het kind, namelijk: de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek.

Sinds april 2021 zijn we overgestapt op het kindvolgsysteem van Cito. Met het Cito Volgsysteem jonge kind krijg je spelenderwijs inzicht in de groei van elke baby, dreumes of peuter, in de ontwikkeling van de groep en indien van toepassing ook op locatieniveau. Uit de resultaten komt telkens een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Aangezien veel basisscholen ook werken met het landelijke Citovolgsysteem lijkt het ons in het kader van doorgaande leerlijn gepaster om met dit leerlingvolgsysteem te werken. Het zal dan voor de overstap voorkomen dat u in het begin te maken krijgt met uitslagen van twee observatielijsten van Kijk en Cito.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  vrijblijvend rondleiding
  Beleef De Kinderster van dichtbij   InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

    Kind informatie


    Ouder informatie
    Partner informatie
    Gewenste locatie