Borging van kwaliteit

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit toe aan een kinderdagverblijf; een plek waar ouders en hun kinderen zich thuis horen te voelen. En een plek waar pedagogisch medewerkers op een vriendelijke en professionele wijze met de kinderen omgaan. Alleen dan is het mogelijk om gezin en werk op een plezierige wijze met elkaar te combineren.

Ouders moeten de zekerheid hebben dat ook in hun afwezigheid een veilige opvang en verantwoorde opvoeding wordt geboden. Het kind moet erop vertrouwen dat het in afwezigheid van zijn ouders kan terugvallen op een vertrouwde opvoeder om onbekommerd de omgeving te verkennen en te leren van de omgang met leeftijdsgenootjes. De kwaliteit is doorslaggevend voor de effecten die kinderopvang heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Aandacht voor kwaliteit behoort vanzelfsprekend te zijn wanneer het gaat om een belangrijke taak als kinderopvang. We besteden dan ook voortdurend en systematisch aandacht hieraan. Pedagogisch medewerkers vormen de pijlers van de kwaliteit van onze opvang. Daarom ondersteunen we hen in teamvergaderingen en bieden we cursussen en workshops op het gebied van opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. We werken volgens vastgestelde procedures, allemaal gericht op het centrale doel; het welzijn en de ongehinderde ontwikkeling van de kinderen. Ons kinderdagverblijf voldoet aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie