Groepssamenstelling

Wij zijn kleinschalig en hebben kleine groepen. De groepsgrootte op de locaties varieert van 6 tot 15 kinderen per groep. Door de kleinschaligheid van onze locaties raken de kinderen eerder vertrouwd met het kinderdagverblijf. Ze leren sneller wennen aan de kinderen en medewerkers, wat de emotionele veiligheid ten goede komt.

Wij werken voornamelijk met horizontale groepen. Dit houdt in dat de ruimtes en hun inrichting specifiek zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen per groep. Op sommige locaties bieden we ook verticale opvang aan.

De groep waar uw kind wordt geplaatst zal zijn/haar stamgroep zijn; Een ‘stamgroep’ is een vaste samenstelling van kinderen en pedagogisch medewerkers, gekoppeld aan een groepsruimte, waarin uw kind wordt opgevangen. Naast de vaste stamgroep heeft ieder kind ook een vertrouwde koppelgroep. Dit is de tweede ruimte waar kinderen gedurende de dag op kunnen verblijven tijdens het open deuren beleid of in geval van een samen gevoegde groep.

Dit is het dagschema dat wij aanhouden, waar gemotiveerd van kan worden afgeweken.

Op de groepen wordt gewerkt met een vast dagritme/schema, dat biedt structuur en regelmaat aan de kinderen. Bij baby’s/dreumesen wordt het eigen ritme gevolgd wat betreft voeding, slapen en spelen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Geleidelijk aan gaan de kinderen meer samen doen en richten zij zich meer op andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een groepsritme. Voor de Peutergroepen is er een apart dagritme opgesteld. De activiteiten variëren per thema. Er kan door de leidsters gemotiveerd van het dagschema worden afgeweken. Meer over onze werkwijze en het dagschema staat hier omschreven.

Dagprogramma

DagritmeProgramma
07:30 – 9.30 uur:
Kinderen worden gebracht
Kinderen worden gebracht en worden warm welkom geheten. Kinderen kunnen vrij spelen op de groep Ouder(s)/verzorger(s) en pedagogisch medewerkers wisselen informatie uit en maken zo nodig afspraken.
9.30 – 10.00 uur:
Er wordt gezamenlijk sap/water gedronken en fruit gegeten
Er worden liedjes met de kinderen gezongen voor het fruit eten. Hiermee wordt de volgorde van activiteiten helder, dat biedt houvast.
10.00 – 10.15 uur:
Kinderen worden verschoond
Kinderen worden naar bed gebracht
In de tussentijd mogen de kinderen vrij spelen.
10.15 – 11.30 uur:
Activiteit/buiten spelen/vrij spelen
Volgens de wekelijkse activiteitenplanning wordt er een activiteit gedaan of bij mooi weer een buitenactiviteit.
11.30 – 12.30 uur:
Er wordt gezamenlijk warm gegeten en melk gedronken
Kinderen worden verschoond en eventueel naar bed gebracht
Er wordt dagelijks warm gegeten met de kinderen of een broodmaaltijd aangeboden. Na het eten gaan de kinderen naar bed of rusten uit op een stretcher.
12:30 – 13.00 uur:
Halve dagopvang
Kinderen worden gehaald dan wel gebracht.
13.00 – 15.00 uur:
Rustmoment/vrij spelen voor de oudere kinderen
Kinderen uit bed halen en verschonen
Kinderen worden naar bed gebracht of rusten op een stretcher. Voor de wakkere kinderen wordt er een rustige activiteit aangeboden.
15.00 – 15.30 uur:
Eten en drinken
Er wordt gezamenlijk een cracker gegeten en sap/water gedronken.
15.30 – 16.30 uur:
Activiteit/buiten spelen/vrij spelen
Volgens de wekelijkse activiteitenplanning wordt er een activiteit gedaan of bij mooi weer een buitenactiviteit.
17.00 – 17:30 uur:
Er wordt yoghurt met rozijnen/dadels gegeten en water gedronken
Kinderen verschonen
Kinderen eten gezamenlijk aan tafel en hebben een gezellig gegeten en water gedronken.
17.30 tot 18.15 uur:
Kinderen worden opgehaald
Kinderen worden opgehaald. Overdracht met ouder(s)/verzorger(s).

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie