Ontwikkeling van competenties

Elk kind heeft een eigen tempo en ontwikkelt zich op het ene gebied sterker dan op het andere gebied. Dit maakt elk mens verschillend en uniek. Door rekening te houden met de ontwikkelstadia, tempo en geestelijke mogelijkheden van elk kind individueel, wordt een kind in zijn waarde gelaten en voelt het zich gerespecteerd. We hebben oog en respect voor de eigenheid en de autonomie van het kind. Het kind bepaalt zelf de inhoud en het tempo van het spel.

Opvoeders spelen een belangrijke rol, maar zijn niet de enigen die de ontwikkeling van hun kinderen kunnen beïnvloeden. Andere factoren zijn: de algemene intelligentie van het kind zelf en de hoeveelheid en de diversiteit van de sociale contacten die een kind onderhoudt (vriendschap, groepslidmaatschap en dergelijke). De pedagogisch medewerker besteedt op individuele wijze aandacht aan de ontwikkeling van het kind. Vaak gebeurt dit spontaan en intuïtief, ook gebeurt dit door activiteiten in te plannen die als resultaat hebben dat het kind zich op bepaalde vlakken extra kan ontwikkelen.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie