Voorschoolprogramma

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren. Door speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s aan te bieden in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf, de peuteropvang of op school krijgen kinderen een extra steuntje in de rug.

Op al onze vestigingen werken wij met het voorschoolse programma Uk & Puk (onderdeel van KO-totaal). Per locatie verschilt op hoeveel groepen dit wordt aangeboden. Deze groepen worden bij ons  NIET vanuit de Gemeente Amsterdam gesubsidieerd!

Werken met een voorschoolprogramma gaat om meer dan leren en kennis vergaren. De kinderen leren sociaal te zijn met elkaar, voor zichzelf op te komen, te helpen, te spelen en plezier te maken. Zij worden hierbij begeleid door enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerkers, die meespelen en meegaan op ontdekkingstocht. Zij observeren en registreren de ontwikkelingen van kinderen aan de hand van ons digitale kindvolgsysteem. Op deze manier zorgen we voor een zichtbare doorlopende leerlijn totdat zij naar de basisschool gaan.

Ko-totaal richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Ko-totaal bestaat uit verschillende onderdelen, gericht op de leeftijden van de kinderen: ‘Uk & Puk’ voor kinderen van 0 tot 4 jaar in het kinderdagverblijf, ‘Puk & Ko’ voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de peutergroep en ‘Ik & Ko’ voor kinderen van 4 tot 6 jaar in de groepen  1 en 2 van de basisschool.  Op een speelse wijze wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling van de kinderen, waarbij de ontwikkeling van taal centraal staat. Aan de hand van de pop ‘Puk’ worden activiteiten gedaan. De activiteiten zijn gekoppeld aan een thema, zoals ‘Dit ben ik!’ en ‘Knuffels’, zodat de kinderen binnen hun eigen belevingswereld geprikkeld en geënthousiasmeerd worden. Andere lesmaterialen die ter ondersteuning gebruikt worden zijn: dagritmekaarten, het kiesbord/de kiesbak en de themaplanning. De groepen zijn passend ingericht met verschillende speelhoeken zoals bijvoorbeeld een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Er wordt kinderen een speelleeromgeving geboden waar ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen spelen en op eigen tempo dingen kunnen ontdekken.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie