Verantwoorde kinderopvang

Bij De Kinderster wordt verantwoorde kinderopvang geboden. Dit wil zeggen dat er op de opvanglocaties van De Kinderster in een veilige en gezonde omgeving emotionele veiligheid aan kinderen wordt geboden, de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen worden gestimuleerd en bevorderd en er zorg voor wordt gedragen dat normen en waarden aan de kinderen worden overgedragen. Dit zijn de vier pedagogische doelen die zijn geformuleerd door de pedagoog Riksen-Walraven. Deze opvoeddoelen zijn de doelen die we willen bereiken in de ontwikkeling van een kind. Om dit te bereiken zetten de pedagogisch medewerkers hun interactievaardigheden in.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie