Overdracht basisschool en BSO

Voor alle kinderen die doorstromen naar de basisschool en BSO vindt er, in het kader van ‘de doorlopende ontwikkellijn’, een overdracht plaats aan ouders. Hiervoor wordt een standaard formulier ( het Amsterdamse uniforme voorblad) gebruikt die wij samen met de resultaten van de observaties en de Cito meegeven aan ouders.

Op aanvraag kunnen we ook gegevens doorsturen naar scholen. Voordat gegevens worden doorgestuurd, wordt dit met de ouders besproken. Wanneer ouders bezwaar maken tegen de overdracht, worden deze bezwaren serieus genomen. Ouders hebben recht op correctie wanneer er feitelijk onjuistheden in de overdracht staan en ze hebben recht op aanvulling wanneer zij een ander beeld hebben bij hun kind. In overleg beoordelen we of en welke informatie toch overgedragen wordt. Er wordt wel altijd in het belang van het kind gehandeld. Dus dat kan betekenen dat bezwaren van ouders niet worden gehonoreerd. Tegenover het bezwaar van de ouders staat de zorg voor de ontwikkeling van het kind.

Een overdracht van de gegevens van kinderen, van de voorschool/kinderopvang naar de basisschool en BSO, verbetert de startpositie van het kind op de basisschool (en BSO) en bevordert de doorgaande ontwikkeling. De leerkracht, de interne begeleider en de directeur van de school en de pedagogisch medewerker van de BSO krijgen met de overdrachtsgegevens een goed beeld van de ontwikkeling van een kind. De school en BSO kunnen doorgaan waar de voorschool of kinderopvang geëindigd is.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie