Overdracht basisschool en BSO

Voor alle kinderen die doorstromen naar de basisschool en BSO vindt er, in het kader van ‘de doorlopende ontwikkellijn’, een overdracht met de school plaats waarbij in ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen aan de orde komt.

Een overdracht van de gegevens van kinderen, van de voorschool/kinderopvang naar de basisschool en BSO, verbetert de startpositie van het kind op de basisschool (en BSO) en bevordert de doorgaande ontwikkeling. De leerkracht, de interne begeleider en de directeur van de school en de pedagogisch medewerker van de BSO krijgen met de overdrachtsgegevens een goed beeld van de ontwikkeling van een kind. De school en BSO kunnen doorgaan waar de voorschool of kinderopvang geëindigd is.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  vrijblijvend rondleiding
  Beleef De Kinderster van dichtbij   InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

    Kind informatie


    Ouder informatie
    Partner informatie
    Gewenste locatie