Aanmelden en plaatsing

Wat fijn dat u uw kind bij De Kinderster wilt inschrijven, jullie zijn van harte welkom! Het inschrijven van uw kind kan door middel van het invullen het online inschrijfformulier op de website van De Kinderster. Het inschrijfformulier is te vinden onder het kopje Kinderopvang.

Op het moment dat u zich inschrijft, dan nemen wij contact op voor een rondleiding. Na deze rondleiding krijgt u de gelegenheid om alle informatie en indrukken te verwerken. U neemt contact met ons op, of wij nemen contact met u op. Wanneer u enthousiast bent en uw kind wilt plaatsen, dan geven wij deze informatie door aan afdeling Administratie. Zij vragen vervolgens via de mail een aantal gegevens op die nodig zijn voor het opstellen van een plaatsingscontract. Het contract krijgt u daarna toegestuurd en is 14 dagen geldig. Zodra de volledig inschrijving voltooid is nemen wij contact met u op om de wenperiode (waaronder het intakegesprek) in te plannen.

Dat kan zeker, wij ontvangen u heel graag voor een rondleiding! Neemt u hiervoor contact met ons op door online een rondleiding aan te vragen, of een mail te sturen naar . Wij nodigen u vervolgens uit voor een rondleiding op locatie naar uw wens.

De plaatsing van uw kind is op basis van de leeftijd en persoonlijke wensen; zoals welke dagen en hele of halve dagopvang.

Wanneer er een plek vrij is gekomen, die overeenkomt met uw specifieke dagen, dan nemen wij binnen 24uur contact met u op om u hiervan op de hoogte te brengen. Aan de hand daarvan kunt u aangeven of u van deze plaatsing mogelijkheid gebruikt wenst te maken.

De eerste periode bij De Kinderster

Ja, er is zeker een wenperiode. Nadat de plaatsing definitief is neemt de leidinggevende contact met u op met daarin een voorstel omtrent de wenperiode.

De wenperiode ziet er als volgt uit;

 • 1e wendag; Het kind komt gedurende 1 uur wennen, samen met ouder(s)/verzorger(s). Het kind speelt op de groep terwijl de pedagogisch medewerker en ouder(s)/verzorger(s) het intakegesprek voeren en bijbehorende formulieren invullen.
 • 2e wendag; Het kind komt gedurende 2 uur wennen, het eerste half uur samen met de ouder(s)/verzorger(s), daarna wordt afscheid genomen;
 • 3e wendag; Het kind komt gedurende een halve dag wennen, de ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven een overdracht, neemt/nemen afscheid en vertrekt/vertrekken.

De wendagen worden (behalve de 1e wendag), gepland vanaf startdatum. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of pedagogisch medewerkers van mening zijn dat het kind meer wentijd nodig heeft, worden hierover afspraken gemaakt. Van dit schema kan te allen tijde afgeweken worden in samenspraak met de ouders.

Wennen is het geleidelijk aan laten verlopen van de overgang van het kind van thuis naar de kinderopvang. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de kinderen, de ouders en de kinderbegeleiders. De wenperiode is om het kindje, en uzelf, een vertrouwd en veilig gevoel te geven. De ervaring van ouders leert dat wanneer de wenperiode goed verloopt, het voor ouders gemakkelijker om hun kroost aan de pedagogisch medewerkers van De Kinderster toe te vertrouwen.

Tijdens het intakegesprek doorloopt de pedagogische medewerkster (één van de vaste gezichten van de groep waar uw kind geplaatst wordt, zij is tevens ook de mentor van uw kind) enkele vooraf gestelde vragen. Hiermee komt er duidelijkheid over de behoeftes, interesses en eventuele bijzonderheden aangaande de zorg van uw kind. Ook kunt u ook vragen stellen over het kinderdagverblijf of het verloop op de groep.

Kinderopvangtoeslag & de belastingdienst

Kinderopvangtoeslag is een bedrag waarmee de overheid je tegemoet komt in de kosten voor kinderopvang. Wat is het precies, voor wie is het bedoeld en wanneer krijg je het? De kinderopvangtoeslag is een bedrag dat je krijgt uitgekeerd van de Belastingdienst om de kosten van kinderopvang te drukken.

Een van de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te krijgen is dat u en/of uw partner werkzaam is of een traject/scholing volgt. Voor alle vragen over het recht op kinderopvang verwijzen wij u graag door naar de website van de belastingdienst (toeslagen) Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? (belastingdienst.nl)

Om uw gegevens op de juiste manier te kunnen verwerken, en de aanvraag van onder andere toeslagen te kunnen verwerken, hebben wij hiervoor persoonsgegevens nodig, waaronder uw BSN nummer.

Op de website van de belastingdienst (toeslagen) kunt u zelf eenvoudig een proefberekening maken. Hiervoor verwijzen wij u naar Proefberekening toeslagen (belastingdienst.nl)

Hiervoor verwijzen u door naar de website van de Belastingdienst Ik wil de kinderopvangtoeslag aan mijn kinderopvang laten uitbetalen (belastingdienst.nl)

Overige praktische informatie

U kunt ons LRK nummer vinden op het aangeboden contract.

Daarnaast is het ook mogelijk om via het Landelijke Register Kinderopvang het LRK-nummer op te vragen door adres gegevens in te vullen. Kijk hiervoor op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Het kinderdagverblijf is gesloten op alle nationale feestdagen.

Daarnaast hebben wij jaarlijks twee studiedagen. Over de data van onze studiedagen krijgt u persoonlijk bericht.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie