ma-vrij: 09:00 en 12:00

Hoofdkantoor: 020 331 80 67

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan De Kinderster geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede)gebaseerd zijn op de op deze website(s) vervatte informatie. Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot De Kinderster.