Klachten

De Kinderster acht een goede samenwerking met ouders en oudercommissies van groot belang. In samenwerking met de oudercommissies wordt geprobeerd de dienstverlening te optimaliseren. Meestal verloopt deze samenwerking in goede harmonie. De meeste meningsverschillen kunnen in goed overleg opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich richten tot de klachtencoördinator van de locatie. De Kinderster is daarnaast aangesloten bij de Geschillencommissie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit is een onafhankelijke partij die klachten van ouders, die niet met het management kunnen worden opgelost, te behandelen.

Ouders kunnen klachten of ongenoegen over de geleverde diensten hebben met betrekking tot: kwaliteit, beleid, uitvoering van beleid, een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder, de overeenkomst tussen houder en de ouder, etc. Voor de omgang en de behandeling van klachten is een intern klachtenreglement opgesteld. In de klachtenregeling wordt aangegeven hoe De Kinderster de behandeling van klachten van ouders vormgeeft. Het intern klachtenreglement is op te vragen bij de locatiemanager van de desbetreffende locatie.

Klachtencoördinator De Kinderster/ Bio Kidz : J.Overbeeke  020-3318067

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie