ma-vrij: 09:00 en 12:00

Hoofdkantoor: 020 331 80 67

E-mail

info@dekinderster.nl

BSO De Kinderster

Inspectierapport

Via onderstaande link kunt u ons laatste inspectierapport lezen:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=134377

De Kinderster biedt buitenschoolse opvang in Amsterdam west. De buitenschoolse opvang is gelegen in de levendige buurt De Baarsjes, aan de Hoofdweg 247. De BSO biedt opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en is geopend van maandag tot en met vrijdag. BSO De Kinderster is ook tijdens studiedagen en schoolvakanties geopend. In de buurt van de BSO bevinden zich de:

–  Joop Westerweelschool

– Vissersschool

– Basisschool de Corantijn

– Basisschool de Sint jan

– De Meidoorn 10e Montessori

– El Maes school

BSO De Kinderster biedt opvang op maat. Voor ouders betekent dat, dat er flexibiliteit geboden wordt. Dit gaat samen met continuiteit en kwaliteit. Samen met ouders kijken we naar welke vorm van opvang het beste past bij de wensen, werktijden en behoeften van ouders en kind.

Er worden verschillende activiteiten aangeboden om de kinderen een leuke middag  te bezorgen. Kinderen worden gestimuleerd maar mogen voornamelijk ook in overleg met begeleiders en elkaar, bepalen welke activiteiten worden gedaan en op welke momenten dit wordt gedaan. Zij bepalen het thema en stellen zelf een activiteitenplanning op. De BSO is een plek waar kinderen met plezier, na schooltijd naartoe gaan en kunnen ontspannen. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren en gemotiveerd. Wij zien hen als het hart van onze organisatie. Samen met de kinderen maken zij elke dag tot iets leerzaams en bijzonders. 


 Klachten 

In iedere organisatie gaat wel eens iets mis. Indien ouder(s)/verzorger(s) klachten hebben, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich richten tot de klachtencoördinator van de locatie. De Kinderster is vanaf 1 januari aangesloten bij de Geschillencommissie kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit is een onafhankelijke partij die klachten van ouders die niet met het management kunnen worden opgelost, te behandelen. Zie voor meer informatie de website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/ .

Daarnaast is er een interne klachtenregeling voor de oudercommissie en de ouders. Deze kun u opvragen bij de locatiemanager van de desbetreffende locatie.