Wenbeleid

Wij willen kinderen en ouders een fijne start geven. Dit doen wij door middel van ons wenbeleid. Wanneer de plaatsingsovereenkomst is getekend en de plaatsing van het kind definitief is, neemt de pedagogisch medewerker van de groep waarop het kind opgevangen zal worden, contact op met de ouders om een intakegesprek en wendagen in te plannen. Wij proberen de wenkinderen op minder drukke dagen in te plannen, zodat het kind rustig kan wennen en er niet afgeweken hoeft te worden van de pedagogisch medewerker-kind ratio. Er komen maximaal twee externe wenkinderen per groep wennen. Hierbij geldt dan wel dat er niet af mag worden geweken van de BKR.

De wenperiode ziet er als volgt uit:

 • 1e wendag; Het kind komt gedurende 1 uur wennen, samen met ouder(s)/verzorger(s). Het kind speelt op de groep terwijl de pedagogisch medewerker en ouder(s)/verzorger(s) het intakegesprek voeren en bijbehorende formulieren invullen. Het intakegesprek wordt op een rustig moment ingeplant, of er springt iemand bij (zoals de manager, groepshulp of beleidsmedewerker);
 • 2e wendag; Het kind komt gedurende 2 uur wennen, het eerste half uur samen met de ouder(s)/verzorger(s), daarna wordt afscheid genomen;
 • 3e wendag; Het kind komt gedurende een halve dag wennen, de ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven een overdracht, neemt/nemen afscheid en vertrekt/vertrekken.

De wendagen worden (behalve de 1e wendag), gepland vanaf startdatum. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of pedagogisch medewerkers van mening zijn dat het kind meer wentijd nodig heeft, worden hierover afspraken gemaakt.

Van dit schema kan te allen tijde afgeweken worden in samenspraak met de ouders.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  vrijblijvend rondleiding
  Beleef De Kinderster van dichtbij   InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

    Kind informatie


    Ouder informatie
    Partner informatie
    Gewenste locatie