Wenbeleid

Wij willen kinderen en ouders een fijne start geven. Dit doen wij door middel van ons wenbeleid. Wanneer de plaatsingsovereenkomst is getekend en de plaatsing van het kind definitief is, neemt de pedagogisch medewerker van de groep waarop het kind opgevangen zal worden, contact op met de ouders om een intakegesprek en wendagen in te plannen. Er komen maximaal twee externe wenkinderen per groep wennen. Hierbij geldt dan wel dat er niet af mag worden geweken van de BKR.

De wenperiode ziet er als volgt uit:

 • 1e wendag; Het kind komt gedurende een aantal uur wennen. Tijdens dit wenmoment wordt tevens het intakegesprek gevoerd.
 • 2e wendag; Het kind komt gedurende een halve dag wennen. We proberen tijdens deze wendag ook al het slaapmoment uit.
 • 3e wendag; Het kind komt een hele dag wennen, de ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven een overdracht, neemt/nemen afscheid en vertrekt/vertrekken.

De wendagen worden gepland vanaf startdatum. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of pedagogisch medewerkers van mening zijn dat het kind meer of minder wentijd nodig heeft, worden hierover afspraken gemaakt.

Van dit schema kan te allen tijde afgeweken worden in samenspraak met de ouders.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie