Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen om zorgeloos te kunnen spelen is bij ons van groot belang.  Om dit te realiseren heeft De Kinderster een actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid. Het beleid beschrijft de voornaamste risico’s met grote gevolgen en het risico op grensoverschrijdend gedrag. Beschreven staat hoe de risico’s worden ingeperkt en hoe gehandeld wordt zodra een ongezonde of onveilig situatie zich voordoet. Dit wordt het plan van aanpak genoemd. Ook staat vermeld hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleinere risico’s. Tot slot staat beschreven hoe het vierogenprincipe op de locaties wordt toegepast en hoe de achterwachtregeling is ingevuld.

Het beleid en het daarbij horende plan van aanpak wordt samen met de pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Het plan wordt actueel gehouden door periodieke evaluatie (werkoverleg) en na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven, zoals een ongeval, een verbouwing of nieuwe inzichten.

Op iedere locatie is er een protocollenmap waarin de werkinstructies met betrekking tot veiligheid en hygiëne zijn opgenomen. Middels het aanbieden van kinder- EHBO cursussen aan de vaste medewerkers wordt er zorg voor gedragen dat er tijdens de openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig is die een geldig Kinder-EHBO certificaat heeft.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  vrijblijvend rondleiding
  Beleef De Kinderster van dichtbij   InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

    Kind informatie


    Ouder informatie
    Partner informatie
    Gewenste locatie