Meldcode

Wij gebruiken een meldcode met een stappenplan om adequaat te handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling en -misbruik. Daarnaast geldt er een meldplicht bij (vermoeden van) kindermishandeling en -misbruik in de opvangsituatie voor werkgevers/medewerkers in de kinderopvang. We hebben een aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onze organisatie als aanspreekpunt die er zorg voor draagt dat het onderwerp actueel blijft binnen de organisatie.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij







  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie



   Ouder informatie









   Partner informatie









   Gewenste locatie