BKR

De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep bij een kinderopvangorganisatie. De beroepskracht-kindratio, ook de leidster-kindratio genoemd, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. De beroepskracht-kindratio verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf of  buitenschoolse opvang. De BKR geldt op de kinderopvanglocatie en bij uitstapjes.

Het doel van de BKR is dat de kinderopvang goed aansluit op de ontwikkeling van het kind. Dat er bijvoorbeeld genoeg aandacht is voor baby’s.

Afwijken van de BKR

Wij wijken volgens de drie-uursregeling 3 uur per dag af van de BKR. Dat betekent dat wij in deze periode minder pedagogisch medewerkers mogen inzetten dan volgens de beroepskracht-kindratio verplicht is. Hoe wij dit doen per vestiging staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Deze is voor u inzichtelijk op onze locaties.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie