ma-vrij: 09:00 en 12:00

Hoofdkantoor: 020 331 80 67

Algemeen

Openingstijden


Alle locaties van De Kinderster zijn van maandag tot en met vrijdag geopend. Door met ruime en flexibele opvangtijden te werken willen wij het ouders/verzorgers gemakkelijk maken om werk en privé zo optimaal mogelijk te organiseren. Op alle locaties zijn wij dagelijks vanaf 07:30 t/m 18:30 geopend. Het is ook mogelijk om halve dagen af te nemen.


Opvangtijden

Brengen

Ophalen


Gehele dag
07:30 t/m 18:30


Ochtend
07:30 t/m 13:00
Tussen 07:30 & 09:30Tussen 12:30 & 13:00

Middag
13:00 t/m 18:30


Tussen 12:30 & 13:00Tussen 16:30 & 18:30

Afwijken van de tijden is mogelijk, wij vragen u om ons hier dan van op de hoogte te brengen. Ophalen door derden kan bij uitstek alleen wanneer dit van te voren door de ouders/verzorgers is doorgegeven.

Wilt u meer weten over onze opvangmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.
Aanmelden en plaatsing

Het kiezen van de juiste opvang voor uw kind is geen eenvoudige opgave, er komt van alles bij kijken. Netals u willen wij dat uw kind in goede handen is, en hij/zij alle aandacht krijgt die úw kind nodig heeft en, nog belangrijker, zich veilig en vertrouwd voelt. U bent op zoek naar een beschermede, veilige en warme plek waar u uw kunt met een gerust hart kunt laten verblijven wanneer u werkt, studeert of me-time hebt.

Nieuwsgierig naar de sfeer, de ruimten, de medewerkers of andere kinderen bij De Kinderster? U bent van harte welkom op één van onze locaties! Neem voor het maken van een afspraak contact ons op.

Nadat u een rondleiding heeft gehad, kunt u ervoor kiezen om een aanmelding te doen via onze website. Vanaf dat moment wordt uw kind geplaats of op een wachtlijst gezet. De aanmelding is vrijblijvend. Pas nadat u een plaatsingsovereenkomst ontvangt, is de plaatsing definitief. 

Wennen

Voordat uw kind bij ons start, worden samen met u de wendagen en een intakegesprek ingepland. Uw kind kan op die manier op zijn/haar gemak kennismaken met de leidsters en andere kinderen, tevens wennen aan de binnen- en buitenruimten. De wendagen zien er als volgt uit:

1e wendag: 1,5 uur (samen met de ouders)
2e wendag: 2,5 uur (het eerste half uur samen met de ouders)
3e wendag: 3,5 uur (het eerste kwartier samen met de ouders)


Elke overeenkomst heeft een opzegtermijn van één maand. In geval van medische noodzaak of overlijden, kan de overeenkomst direct worden beëindigd. Als een kind vier jaar wordt, hoeft hiervoor geen opzegging plaats te vinden, de overeenkomst loopt dan automatisch af. Inschrijven

Wilt u uw kind alvast direct vrijblijvend inschrijven bij De Kinderster? Dat kan via het inschrijfformulier.Hygiëne, veiligheid en gezondheid

De Kinderster heeft een actueel en verantwoord beleid omtrent hygiëne, gezondheid en veiligheid. Hiervoor is een risico-inventarisatie uitgevoerd op alle gebieden en gebaseerd daarop is een plan van aanpak geschreven. Alle “ongevallen” en ons handelen daarna worden geregistreerd en daar wordt jaarlijks een verslag van gemaakt. Alle gegevens zijn openbaar en terug te vinden in het kantoor.

Het beleid en het daarbij horende plan van aanpak wordt samen met de pedagogische medewerkers ontwikkeld. Middels het aanbieden van kinder-EHBO cursussen aan de vaste medewerkers wordt er zorg voor gedragen dat er tijdens de openingsuren altijd minimaal één professional is die een geldig kinderEHBO-certificaat heeft.Inspectierapporten GGD

De Kinderster voldoet aan alle eisen die de gemeente aan de kinderopvang heeft gesteld. We krijgen jaarlijks bezoek van de GGD; de inspecteur controleert of de locaties voldoen aan alle die eisen. Naar aanleiding van dat bezoek wordt een inspectierapport opgesteld en dit wordt gepubliceerd op het internet.

In juni 2019 is De Kinderster voor het laatst bezocht door de GGD.

Om het inspectierapport van De Kinderster IJburg, klik hier
Om het inspectierapport van De Kinderster Oost, klik hier
Om het inspectierapport van BSO De Kinderster in te zien, klik hier